top of page
med-badr-chemmaoui-ZSPBhokqDMc-unsplash.

Ne Yapıyoruz?

Eğitim

İzmir Design Factory, temel düşünce yapısı olarak “Tasarım Odaklı Düşünce” (TOD) metodunu benimsemekte ve bunu öğrenim deneyimlerinde de uygulamaktadır.

TOD, temel eğitim hedeflerini sağlayan ve problem tanımından çözüm sürecine kadar kullanılan disiplinler arası, insan merkezli bir yaratıcı düşünce yapısıdır. Günümüz teknolojisiyle değişen ihtiyaçları karşılayabilen bir düşünce yapısı olduğu için dünyada buna dair eğitim uygulamaları da giderek yaygınlaşmaktadır. 21. yüzyıl ortak eğitim hedefleri doğrultusunda farklı uygulamalar, farklı yaklaşımları beraberinde getirmekte ve eğitsel pratikler konusunda çeşitlilik artmaktadır.

 

Tasarım Fabrikası modelinin dünyadaki diğer örneklerinde de olduğu gibi, İzmir Design Factory sadece tasarımın belirli alanlarına odaklanmak yerine; tasarım bakış açısını daha geniş bir çerçevede ele alır. Kullandığı yöntem ve süreç ile katılımcıların problem çözmek veya mevcut şartları iyileştirmek için alacakları aksiyonların temelini oluşturmasını sağlamaya çalışır.

IDF, bu düşünce yapısını yerelden başlayarak daha geniş kitlelere aşılamak, bireylerin ve kurumların TOD yapısını deneyimleyerek tanımalarını, kendi profesyonel ve günlük yaşamlarında kullanabilmelerini sağlamak için çeşitli disiplinler arası eğitim programları kurgular ve gerçekleştirir.

IDF eğitim başlığı altında üniversite-sanayi iş birliğinde ortak kurguladığımız eğitimler ve kurum içi eğitim programları ile TOD yapısını her yaştan ve alandan kişilerle paylaşacağımız ortak bir dile dönüştürmeye çalışıyoruz.

 

Üniversite-sanayi iş birliğinde kurguladığımız eğitimler ile hem akademideki bilginin sanayiye aktif katkısının sağlanması hem de sanayideki güncel deneyimler ile öğrenci ve akademideki mevcut bilginin pekiştirilmesini sağlıyoruz. Kurum içi eğitimlerle ise kurum içindeki insan kaynağının motivasyonunu, çözüm üretme becerisini, aktif katılım ve topluluk olma anlayışıyla bir arada hareket edebilme kabiliyetini destekliyor; nitelikli iş gücünü arttırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunuyoruz.

Tasarımca Dersi

Yaşar Üniversitesi ve Originn iş birliğiyle Türkiye’de bir ilk olarak lisans seviyesinde disiplinler arası Tasarım Odaklı Düşünce dersi olan “Tasarımca” İzmir Design Factory çatısı altında uygulamaya geçti.

Tasarımca Dersi, öğrenen odağında, yaparak öğrenme yaklaşımını benimsemiş, gelişime açık, katılımcı bir öğrenim deneyimi olarak tasarlandı. Bu ders, yerel kültürün, problem çözme becerileri göz önünde bulundurularak, katılımcıların öz farkındalığını arttıran, iletişim ve işbirliği temelinde, üretken bir topluluk kurma amacında teorik bilgi ve eğitsel pratiklerden oluşmaktadır. Bu eğitim kapsamında öğrenen, farklı disiplinlerden takımlar ve her takımdan sorumlu bir rehber ile Tasarım Odaklı Düşünme sürecini deneyimler. Eğitim sürecinde, öğrenen iki projeye dahil olur. İlk projede gündelik bir problem, ikinci projede ise paydaş problemleri odağında bir proje ile öğrenen süreci deneyimler. Projede takım çalışmasını deneyimlemesi, problemlere farklı perspektiflerden bakması, bazı temel metotlarla tanışarak tanımlanan problemlere çözüm önerileri getirmesi sağlanır.

İlk Tasarımca Dersi 2019-2020 öğretim yılında  3 farklı üniversitenin 13 farklı bölümünden 54 çırak, 5 paydaş, 11 mentör, 8 eğitmen / rehber ve 1 araştırmacı ile gerçekleşti. 15 haftalık ders sürecinde 8 alıştırma projesi ve 10 paydaş projesi tamamlanmıştır. 10 takımdan 3'ü Viessmann için "konut tipi kombi sistemleriyle konforlu bir yaşam için, IoT teknolojileri ile yeni bir kullanıcı deneyimi tasarımı"; 4'ü uluslararası kurumsal firma için “yeni nesil çalışanların, kurumsal firmalarda işe başlama sürecinin yeniden tasarımı”; 3 takım ise KOBİ ölçeğindeki paydaşlar KATSAN, Philia Lifestyle & Coffee Co. ve Abant Kahvecisi için proje geliştirmiştir. KATSAN proje konusu “cerrahi iplik üretici olan Katsan için Covid-19 sonrası ürün ve marka iletişiminin yeniden tasarımı” iken Philia Lifestyle & Coffee Co. ve Abant Kahvecisi için "pandemi sonrası döneme adapte olabilecek servis tasarımı”  üzerine çalışılmıştır. Bu dönemde geliştirilen projeler:

İlk Tasarımca Dersi'nden  elde edilen deneyimlerle geliştirilen ikinci ders 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde gerçekleşmiştir. Bu ders kapsamında 5 farklı üniversitenin 8 farklı bölümünden 29 çırak, 2 paydaş, 15 mentör, 5 rehber / eğitmen, 4 eş-rehber ve 1 araştırmacı eşliğinde 7 alıştırma ve 6 paydaş projesi üzerine çalışmıştır. Paydaşımız Viessmann Almanya merkez için “Mobil Alanlar için Sürdürülebilir İklimlendirme” konusunda 3 farklı proje, İzmir ve İstanbul Gıda Toplulukları için ise “Gıda Topluluklarının Sürdürülebilirliği” konusunda 3 farklı proje geliştirilmiştir. Bu dönemde geliştirilen projeler:

viessmann-logo.png
viessmann-logo.png

Paydaşlarımız

29177451_170955020226029_128224037572916
29177451_170955020226029_128224037572916
unnamed.png
unnamed.png
49058198_318143052163076_880807092578733
49058198_318143052163076_880807092578733

Mentörlerimiz

gidatopluluklariLOGO_1.jpg
gidatopluluklariLOGO_1.jpg
ALİ ERCAN ÖZGÜR.jpg

Ali Ercan Özgür
Mentör

”Proje bir müdahale aracıdır. Yenilikçiyseniz piyasaya çıkmaktan korkmayın!”

0-10.jpeg

Cangül Kuş
Mentör

“Proje, belli bir fikri belli bir süre içerisinde belli bir bütçeyle hayata geçirme aktivitesidir."

ONAT VURAL.jpg

Onat Vural
Mentör

”İyi bir işbirliği için farklı fikirlere açık olmak gerekir.”

YAKUP BAYRAK.jpg

Yakup Bayrak
Mentör

”Kullanılır olmayan bir ürün başarılı olmuyor.”

BATU UĞRASIZ.jpg

Batu Uğrasız
Mentör

”Pazarı anlamak, ihtiyaçlara göre hareket etmek demektir.”

0-7.jpeg

Ece Güçer

Mentör

”Bütünsel bakmak problemi doğru tanımlamayı sağlar.”

0-4.jpeg

Özge Özgen

Mentör

”Araştırmaya ne kadar zaman ayırırsanız, çalışmanız o kadar başarılı olur.”

viessmann_logo.png

Viessmann
Hakan Yavuz
Elvan Pekgüzelsu
Berkay Özdemir

Mentör

”Veri takibi proje yönetiminde çok önemlidir.”

0-8.jpeg

Burak Karabey

Mentör

"Yaratıcılık, bağlamlardan yeni bağlamlar üretmektir."

0-9.jpeg

Ezgi Sargın 
Mentör

"Tasarımdan önce kullanıcı deneyimini düşünmeliyiz."

0-6.jpeg

Serap Talay

Mentör

“Empati kullanıcıyla aranızda bir anahtardır."

0-2.jpeg

Can Uçkan Yüksel

Mentör

"Tasarım sürecinde tek bir odak yerine büyük resme bakmak önemlidir."

0-5.jpeg

Fevzi Gökaliler

Mentör

”Dijitalin panzehiri deneyimdir. İnsan deneyim için yaşar.”

SERDAR PAKTİN.jpg

Serdar Paktin
Mentör

”Sağduyu ve içgörülerinize güvenmeyi ihmal etmeyin.”

Ekran Resmi 2020-09-28 16.07.22.png

Canan Madran

Mentör

"İnsan uygarlığının yaşaması için zihniyet değişikliğine ihtiyaç var."

0-3.jpeg

Nergis Coşkuner Batı
Mentör

”En iyi takım kendini anlama çabasına sahip bireylerin olduğu takımdır.”

0-11.jpeg

Sibel Ersin

Mentör

“Proje multidisipliner ekip çalışması gerektirir.”

bottom of page