top of page
med-badr-chemmaoui-ZSPBhokqDMc-unsplash.

Ne Yapıyoruz?

Araştırma

İzmir Design Factory, bugüne kadar sürdürülen diğer üniversite-sanayi iş birliklerindeki temel problemlere çözüm sunabilecek bir yaklaşım geliştirmek için yapılan bir araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. İletişim, iş birliği, sorgulama ve yaratıcılık kavramları bu doğrultuda, ilişkilerin sürdürülebilirliğine etki eden kavramlar olarak görülmüştür. Bu nedenle IDF, sürdürülebilir bir değer sunabilmek adına hem bireyleri hem de kurumları kapsayan esnek, kapsayıcı ve topluluk odaklı bir yapı oluşturmuştur.

 

IDF yapısında öğrenciler, eğitmenler, araştırmacılar ve iş insanları için hiyerarşik olmayan ve sürekli gelişmekte olan bir işbirliği ortamı sağlanır. Platform çok disiplinli ve disiplinler arası tasarım, eğitim ve araştırmaların geliştirilmesini hedeflerken akademik araştırmalar için de faydalı bir araç olmaktadır.

 

IDF çatısı altında tasarım ve eğitim başlıkları ile birlikte Ar-Ge kültürü de geliştirilerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için farklı disiplinlerden araştırmacılar bir araya gelir. Tasarımcılar, akademisyenler, psikologlar, girişimciler, iş insanları gibi farklı disiplinlerden kişiler ile bir arada çalışarak çeşitli alanlardaki deneyim ve pratiği, teoriyle birleştirmeye ve IDF platformunu ile uygulamalarını sürekli geliştirmeye devam eder.

Profesyoneller, akademisyenler, girişimciler, iş insanları gibi farklı alan ve disiplinlerden kişiler ile bir arada çalışarak bu zengin deneyimi ve pratiği, teoriyle birleştirir ve IDF'in gelişiminin sürdürülebilirliğini sağlar.

Araştırmalarımız 

bottom of page