top of page
IMG-20190211-WA0003.jpg

İşbirliklerimiz

İzmir Design Factory, iş birliklerini teşvik eden birleştirici bir platform, paylaşım ve katılımı destekleyerek birlikte üretimi kolaylaştıran bir yapı, deneyimleyerek kazanım sağlayan bir uygulama alanı sunmaktadır.

 

Belirli bir amaç doğrultusunda kurgulayıp gerçekleştirdiği her proje ve faaliyet, farklı bir iş birliği kültürünün ürünü olarak görülür. Akademi ve iş dünyası, özel sektör ve kamu, kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi her alandan kişi ve kurumlar IDF değerleri doğrultusunda bu ağın bir parçası olabilir.

2019-2021 döneminde AB Erasmus+ fonuyla desteklenen IDF, Türkiye’deki üniversiteler, özel sektör, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile bağlantısı olan esnek bir platformdur. Originn Co-working, EFTA, Porto Design Factory, Yaşar Üniversitesi, Matera Hub, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) gibi kurumlar ile yaptığı çeşitli ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle çok paydaşlı bir yapıya sahiptir.

Originn

Kurucu

originn.png
originn.png

Originn

Kurucu

Matera Hub

Partner

Matera Hub

Partner

matera_2.png
matera_2.png

EFTA

Partner

EFTA

Partner

efta.png
efta.png
esiad.png
esiad.jpg

Stratejik Partner

ESİAD

ESİAD

Stratejik Partner

yasar_univ.png

Stratejik Partner

Yaşar Üniversitesi

Stratejik Partner

yasar_univ.png

Yaşar Üniversitesi

Porto Design Factory

Stratejik Partner

porto.png
porto.png

Stratejik Partner

Porto Design Factory

bottom of page