top of page
20200302_105634.jpg

Tasarım odaklı düşünceyi 
temel alan bir fabrika.

IDF Nedir ?

Yerel paydaşların, yerel kalkınma ve uluslararası ortaklıklar yoluyla, global pazarda rekabeti güçlendirmek için nitelikli insan kaynağı ve katma değeri yüksek proje ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tasarım, eğitim, araştırma odağında bir oluşumdur.

Izmir Design Factory

NEDİR?-2.png
NEDİR?-4.png
NASIL?

Gelişen teknoloji ve koşullar ile problemler karmaşıklaşmakta ve ihtiyaçlara tek bir disiplinin bakış açısı etkili cevap verememektedir.

Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlarla, yaratıcı düşünce yaklaşımıyla, ortak bir amaç doğrultusunda birlikte hareket ederek yeni ve etkin yollar 

keşfedilebilmektedir.
Kurumlarla bireylerin, tasarım odaklı düşünce anlayışı doğrultusunda bir araya gelerek temel bir fayda doğrultusunda yaratıcılıklarını, anlama ve sorun çözme becerilerini, uygulama kabiliyetlerini hedefli, planlı ve eşgüdümlü bir biçimde kullandıkları bir mekanizmadır.

Son Blog Paylaşımlarımız

bottom of page